top of page
משרד זום.jpg

גישור 

מיקוד הליך הגישור

עו"ד חוה קליין כמגשרת: דורשת מהצדדים פוקוס מלא על התהליך ואף נכונות לערב אנשי מקצוע הדרושים להם כדי למקד את התהליך ותוצאותיו באופן מהיר ויעיל, כך לעיתים נדרש ייעוץ פסיכולוגי/פסיכיאטרי/כלכלי לצורך גישור יעיל בהליכי משפחה, בגירושין, במזונות, בהסדרי שהות עם קטינים וגם בקשרי סבים ומשפחה מורחבת עם קטינים. ויש להיות נכונים לכך בטרם הליך הגישור ולכל אורכו. 

הסכם גישור

תהליך הגישור אצל עו"ד קליין מוסדר בתחילתו בהסכם גישור ברור ועל כל אחד מהצדדים לוודא שהוא מבין מה כתוב, לשאול כל שאלה שעולה (בראש ובלב), להיות נכונים להליך אינטנסיבי וממוקד כדי למקסם את האפשרות לסיים את ההליך ביעילות ומהירות בהסכם המסיים את הסכסוך כולו ומאפשר המשך חיים תקינים.

סדרי עדיפויות

כל אחד מהצדדים לגישור בגירושין בפני עו"ד קליין נדרש להכנה עצמית לפני תחילת ההליך, באיזון עצמי, בהכנת רשימה ריאלית של ציפיות וסדרי עדיפויות. 

הבחירה בתוצאות האפשרויות

גישור אצל עו"ד קליין מתאים רק לאנשים אינטלגנטים, בוגרים ואחראיים המכירים בתוצאות השונות האפשריות בתוך משבר ואחריו. כאלו המחוברים למציאות ומוכנים לבחור בטוב ביותר- מתוך הקיים, באומץ ואחריות אישית.

הכנה להליך הגישור 

גישור בדיני משפחה וגירושין אצל עו"ד חוה קליין, מתבצע לאחר שהצדדים קיבלו

"הוראות הפעלה"

: החל מהכנת מסמכים לפי רשימה, עובר להכנת יעדים (של כל אחד מהצדדים) ודירוג אישי של סדרי העדיפויות

לנהל משברים בחיים

משברים הם חלק מהחיים,

אך אתם אלו שמחליטים אם לנהל את המשברים או שהמשברים ינהלו אתכם.

עו"ד קליין תלווה אתכם רק אם החלטתם שאתם מנהלים את חייכם כולל המשברים שבהם- וצומחים מהם. 

צור קשר

Thanks for submitting!
bottom of page