האב גנב לילדיו את הירושה של אימם

משרדנו ייצג את האחים הקטינים אשר הגישו תביעה נגד אביהם, לאחר שאב המשפחה גנב מילדיו את כספי ירושת אמם והשתמש בכספם לצרכיו האישיים.


האם המנוחה, שנפטרה בשנות הארבעים לחייה, השאירה אחריה שלושה ילדים, שנים מהם עוד קטינים, מתחת לגיל 18. המנוחה התגרשה מהאב כשש שנים טרם פטירתה, אך לטענת האב, הם המשיכו לחיות יחד כידועים בציבור גם לאחר הגירושים. עם פטירתה, עבר האב להתגורר בדירת המנוחה, יחד עם ילדיהם.

כעובדת מדינה, בוטחה המנוחה בביטוח חיים, כאשר שלושת ילדיה נרשמו כמוטבים בפוליסת הביטוח. עקב פטירתה היה זכאי כל אחד מהם לסכום של 60 אלף ש"ח ובסך הכל כ-180 אלף ש"ח.

הסכומים הללו הועברו לחשבון הבנק של הבן הבכור. "שני הסכומים נמשכו במזומן על ידי הבן הבכור, כיממה לאחר שנכנסו לחשבון", מסבירה עו"ד קליין. ילדי המנוחה טוענים, כי האב הוא שביקש את משיכת הכספים במזומן, ואף לקח לעצמו את הכספים מידי הבן הבכור מיד עם משיכתם.
האב לקח את הכספים ונטש את ילדיו

לדברי עו"ד חוה קליין, האב נטש את שני ילדיו הקטנים יותר, לאחר שקיבל לידיו את הכספים מבנו הבכור, כשהוא מתעלם מהעובדה שמדובר בקטינים.

כך, כשנה לאחר משיכת הכספים, ניתן על ידי בית המשפט צו אפוטרופסות, המעניק את אפוטרופסות הבן האמצעי לאחיו הבכור, שהיה אז חייל בן 19.

האב אמנם לקח את בנו הצעיר עמו, אך גם זה נזקק במהרה למינוי אפוטרופוס, שעה שהוכרז כקטין נזקק. זאת לאחר שאביו ניתק עמו קשר והוא עבר להתגורר בפנימיה ובאפוטרופסות עמותת "ילדים בסיכוי- המועצה לילד החוסה". "ניתן לראות באב כמי שנטל מידי ילדיו את הכספים השייכים להם, בגניבה ובזדון, תוך ניצול אמונו ותמימותו של הבן הבכור, ותוך הפקרתם לגורלם", טוענת עו"ד קליין.

 

בית המשפט ראה בחומרה את מעשי האב ופסק שעליו להחזיר לילדיו את מלוא הסכום שגנב מהם.


אפוטרופוס אינו רשאי לקבל מתנות מילדיו הקטינים
האב טען, מנגד, שגירושיו מהמנוחה היו גירושים פיקטיביים, וכי הם היו ידועים בציבור אך גם בנוגע לכספים, גירסתו של האב היתה  מלאה בסתירות. בתחילה טען, שלא קיבל כספים מבנו הבכור. עם שינוי גרסתו החל לטעון שבכל מקרה התכוון הבן להעביר לידיו את הכספים. האב מסביר כי אם בנו העביר לו כספים, הרי ש הייתה זו זכותו לקבל את הכסף ולעשות בו כרצונו, שכן הייתה זו מתנה.

כבוד השופט ארז שני, פסק בנוגע לטענה זו של האב, כי היא יכולה להוות רמז ראשון לכך שהכספים אכן מצאו דרכם לכיסו. "טענת האב, כי קיבל במתנה את כספי ילדיו ללא תנאי, וללא קשר מה יעשה בהם, אינה חוקית ואינה עולה בקנה אחד עם הדין".

כמו כן, קבע כב' השופט שני, כי אפוטרופוס אינו רשאי לקבל מתנות מילידיו הקטינים ולעשות בהם שימוש לתועלתו, אפילו אם מקור הכספים הוא בחיסכון שחסך לילדיו. לפיכך, הוא דחה את טענת האב, לפיה הוא רשאי היה לקבל את הכספים של ילדיו הקטנים, ולעשות בהם ככל העולה על רוחו.

לאחר משיכת הכספים האב איבד כל עניין בילדיו
השופט שני פסק, כי מצב בו מוסר הבן את הכספים לאביו, נוכח דרישתו התקיפה ולאור מצג על חובות המנוחה, שאם לא ישולמו אזי הוא ואחיו הקטנים יזרקו מן הבית – אינו מצב של "מסירת מתנה". "הכסף ניתן כדי להבטיח את מגורי הילדים בבית דרך סילוק החובות, ובהתאם לדרישה של האב, שהוא בבחינת ההורה האחרון שנותר לילדיו. ברור מאליו שהאב לא היה מצליח לקבל את הכספים, אלמלא היה מצופה ממנו להתנהג כהורה, כפי שבבירור לא נהג".

גם באשר לנטישת האב את בנו הקטן, נזף השופט שני באב. "בהגנתו טען האב כי עקב החובות הכבדים, הוא פנה לשירותי הרווחה על מנת למצוא מקום נוח לבן הקטן. למעשה מדובר במכבסת מילים, שאין בה אלא לכסות על הסרת אחריותו כאב. לאחר משיכת הכספים איבד האב כל עניין בילדיו כולם, והעובדה כי כל הכספים נמשכו בבת אחת מחשבון האח הבכור, מלמדת כי הופעלה עליו דרישה לעשות כך".

האב נטל את כספי ילדיו תוך מצג שווא
בנוסף כבוד השופט שני קבע כי אין עוררין על כך שהאב היה שקוע בחובות כבדים לאחר שפוטר מעבודתו, והיה זקוק לכסף מזומן. נטישתו את ילדיו ואובדן האפוטרופסות שלו ללא מחאה, מרמזים על ניכור עמוק ועל אי אכפתיות מצדו כלפי ילדיו. "המנוחה שמרה על ביטוח חיים, שכל מטרתו היה סיוע לילדיה במקרה של פטירה. השארת הכספים בכיסו של האב, תוך שאינו דואג כלל לילדים, היא בגדר אבסורד. נטישתו את ילדיו היא מעשה שאין הדעת סובלת".

בפסק הדין הורה השופט שני לאב, להשיב לילדיו את הכספים שנטל מהם, בסך 180,000 ש"ח, בצמוד למדד ובתוספת הפרשי ריבית. בנוסף, חייב בית המשפט את האב בתשלום הוצאות המשפט של הילדים.

 

חזרה לעיתונות >>


 

                         Haarbaa Towers,   

                         28 Haarbaa st.

                        (21th floor)

                         Tel Aviv

                         ISRAEL

                         Tel: 972-3-9662-662

                        Fax: 972-3-9662-663 

                        e-mail: hava@kleins-law.com

מגדלי הארבעה,

הארבעה 28,

קומה 21,  

תל אביב , ישראל 

 טלפון: 972-3-9662-662+  

  פקס:  972-3-9662-663+  

דוא"ל: hava@kleins-law.com

                   

  • Facebook Social Icon